เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


เปิดงาน ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัติวิถีบ้านเมืองจันทร์


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ท่านสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอเมืองจันทร์ ให้เกี่ยรติเป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว otop นวัติวิถีบ้านเมืองจันทร์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจผู้เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ได้เที่ยวชม ซิม ช๊อป แชะ ตลอดจนชมบูทผลิตภัณฆ์ต่างๆของชุมชน และถ่ายรูปตามจุดเชคอินสวยงานเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์

2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12
2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18