เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


เปิดงาน ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัติวิถีบ้านเมืองจันทร์


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ท่านสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอเมืองจันทร์ ให้เกี่ยรติเป็นประธานเปิดงานชุมชนท่องเที่ยว otop นวัติวิถีบ้านเมืองจันทร์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจผู้เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ได้เที่ยวชม ซิม ช๊อป แชะ ตลอดจนชมบูทผลิตภัณฆ์ต่างๆของชุมชน และถ่ายรูปตามจุดเชคอินสวยงานเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์

2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13
2019-03-21
2019-03-20