เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค"


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้รับการคัดเลือกจากการประเมินตามตัวชี้วัด ได้รับรางวัล  "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค" ประจำปี 2561 ซึ่งได้เดินทางไปรับโล่เกียรติยศ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 

2018-09-27
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28
2018-08-25
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-06