เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค"


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้รับการคัดเลือกจากการประเมินตามตัวชี้วัด ได้รับรางวัล  "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค" ประจำปี 2561 ซึ่งได้เดินทางไปรับโล่เกียรติยศ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 

2019-05-28
2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13
2019-03-21