เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค"


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้รับการคัดเลือกจากการประเมินตามตัวชี้วัด ได้รับรางวัล  "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค" ประจำปี 2561 ซึ่งได้เดินทางไปรับโล่เกียรติยศ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 

2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28
2018-11-26
2018-11-23
2018-11-22
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28