เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค"


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้รับการคัดเลือกจากการประเมินตามตัวชี้วัด ได้รับรางวัล  "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับภาค" ประจำปี 2561 ซึ่งได้เดินทางไปรับโล่เกียรติยศ ในวันที่ 13 กันยายน 2561 

2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12
2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18