เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล


จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อปรับปรุง ทบทวน แผนพัฒนาตำบล และภารกิจในหน้าที่ต่างๆของเทศบาลฯ วันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 25 หมู่บ้าน

2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28
2018-11-26
2018-11-23
2018-11-22
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28