เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล


จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อปรับปรุง ทบทวน แผนพัฒนาตำบล และภารกิจในหน้าที่ต่างๆของเทศบาลฯ วันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 25 หมู่บ้าน

2018-01-15
2017-12-08
2017-11-27
2017-11-23
2017-11-23
2017-11-15
2017-11-06
2017-11-01
2017-10-27
2017-10-26