เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล


จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อปรับปรุง ทบทวน แผนพัฒนาตำบล และภารกิจในหน้าที่ต่างๆของเทศบาลฯ วันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 25 หมู่บ้าน

2018-08-28
2018-08-25
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-06
2018-08-03
2018-07-30
2018-07-28
2018-07-27