เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล


จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อปรับปรุง ทบทวน แผนพัฒนาตำบล และภารกิจในหน้าที่ต่างๆของเทศบาลฯ วันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 25 หมู่บ้าน

2018-06-07
2018-06-06
2018-06-02
2018-05-30
2018-05-23
2018-04-02
2018-03-13
2018-03-09
2018-03-07
2018-03-05