เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล


จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อปรับปรุง ทบทวน แผนพัฒนาตำบล และภารกิจในหน้าที่ต่างๆของเทศบาลฯ วันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 25 หมู่บ้าน

2018-03-13
2018-03-09
2018-03-07
2018-03-05
2018-02-26
2018-02-26
2018-02-23
2018-02-22
2018-02-21
2018-01-25