เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


แผนรณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี 2562 ณ.โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์


วันที่ 8 มีนาค. 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี 2562 ตามแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการตามแผนงานรณรงค์ให้ความรู้การแยกขยะก่อนทิ้ง สถานการณ์ขยะในปัจจุบัน ต้นกำเนิดการเกิดขยะ การป้องกันโรคภัยจากขยะ แก่ผู้นำชุมชน และประชาชนในครัวเรือน ณ โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. ตัวแทนครัวเรือน คณะครู นักเรียน  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2019-03-08
2019-03-04
2019-02-27
2019-02-22
2019-02-20
2019-02-15
2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12