เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ